Az Igazság megtalálása

  

                                                                                                                      

"Az igazság akkor is igazság,
ha csak egyetlen ember képviseli,
sőt akkor is, ha senki sem képviseli."


(Morus Tamás vértanú)


Bevezető gondolat

 

Az elfogultságunkat saját "igazunk" iránt ki kellene zárja az Igazság iránt való tiszteletünk és alázatra van szükségünk, hogy időnként egyeztessük az "igazunkat" Jézus Krisztussal Aki az Igazság az Élet és az Út!!!

 

Istennek könnyű a megkülönböztetés, mert Ő maga az Igazság. Ami nem Ő az hazugság! Nekünk pedig mindent Vele kell megbeszélnünk ha Hozzá szeretnénk eljutni.

Sokaknak az a nagy kérdése, hogyan lehet Istennel beszélgetni? Első lépésként úgy, hogy megszólítjuk vagy kiáltunk hozzá: "Istenem jöjj segítségemre!"

Isten már nagyon sok mindent elmondott az emberiségnek önmagáról, és sok jó tanácsot is adott az emberek életére vonatkozóan, hogy miként lehetnek boldogok.

Isten beszéde a Szentírásban van leírva és az ember legkönnyebben úgy ismerheti meg Isten mondanivalóját a számára, hogy olvassa rendszeresen a Szentírást. A Szentírás olvasása után csakhamar rájön az ember, hogy mennyire eltért attól az értékrendtől amelyet neki Isten tanácsolt és ajánlott. Nagyon sok mindenben bűnösnek találja magát Isten értékrendjéhez képest. Ezért szükséges, hogy az ember belássa, Isten a törvényeit nem ránk akarja kényszeríteni, hanem az életünk boldogságát védő korlátokként állította fel a bűn és a halál szakadékának szélére. Az ember saját maga akar boldogulni figyelmen kívül hagyva Isten rendelkezéseit. Ebben az állapotban vakságba került Isten törvényeivel kapcsolatban és minél bűnösebb életet él annál súlyosabbá válik a vaksága.

     Aki találkozni szeretne Istennel az be kell lássa, hogy bűnösségében vak és nem látja az Igazságot. Nem érti, nem tudja felfogni. Ezért bűnbánatra van szüksége Isten előtt, amelyben elismeri a bűnösségét és tévedését. Miután elismerte és megbánta bűnös magatartását, akkor Isten az Ő Szentlelkével megajándékozza az embert, akit a Szentlélek elvezet a teljes Igazság látására.

Az Igazság megismeréséhez Isten Szentlelkére van szükség, és a vallástörténeti írók, pszihológusok... (akik nem mentek át megtérésen) nagyon emberi módon írtak le egy egy vallást. Egyszerűen az értelemnek is ellene mond a vak vezet világtalant... Isten Szentlelke az emberi szívvel tudatja, hogy mi a jó és mi a rossz !!! Minden pillanatban !!!

És ezt nem használjuk ki !!! Ráadásul olyan írók műveit használjuk támpontként akik valószínű, hogy nem Isten Szentlelkének a vezetése alatt írták  műveiket !?!

 

Manapság különösen fontos volna, hogy Isten akaratába helyezkedve írjunk, beszéljünk az Ő Igazságára tekintve, mert a magatartásunk nagyon-nagyon nehezen áll rá arra, hogy Istenhez igazodjunk és Vele tegyünk minden lépést. Nagyon könnyen emberi szemmel figyeljük a szellemi világ származékait, ahol szükség lenne már a természetfölötti vezetés folyamatosságára ( igénylésére), amelyet egyedül Istentől az Igazságtól kaphatunk meg hitelesen a megtérés által !!!

 

Nagy hiba az amikor a karizmatikuságban kialakult  konkrét tényeket és eredményeket sokan kihagyják mintha nem is lennének, és irodalmi vallás történeti írók műveiből akarnak tájékozódni és érvelni szellemi területen ?! Akár a Harry Potter mellett a pszihologusok véleményével ?!

Manapság a keresztények közül is sokan nem kezelik tényként a reinkarnáció, karma visszásságait és a karizmatikus megújulás eredményeit. Inkább valami tiszteletet akarnak ébreszteni az általuk kedveltebb vallások felé.

 

Nem veszélytelen az amikor más vallásokban keresztény szemmel pozitívumokat fedezünk fel.

Pl. megcsodáljuk a buddhista vagy hindu aszkétákat, a sámánokat és táltosokat, elismerjük a bölcs mondásokat stb...

Ezek lehetnek azok a találkozási pontok ahol a keresztény kapható a párbeszédre... a más vallások felé. De ezek a pontok egyben a legveszélyesebb pontok is ha csak eddig tart a vizsgálódásunk. Veszélyes igénytelenség ez, mert ha az ember nem veszi a fáradságot, hogy keresse és tisztelje az igazságot, könnyen olyanok befolyása alá kerülhet, akik valójában a kereszténységgel ellentétes nézeteket vallanak!

 

Fontos, hogy egy - egy felfedezett  keresztény pozitívumot az adott vallás tanításával együtt értékeljük  ill. mérlegeljük, és az igazság iránt való tiszteletből merjük megítélni. pl. A  New Age, hindu tanítások a kereszténység egy-egy részét magugbafoglalva, épp ezeken a "közös" pontokon keverednek a keresztény értékekkel.

 

A tévtanításokra igaz, hogy általában 9O százalékban egyeznek a keresztény értékrenddel és csak a maradék 1O százalékban különböznek. Ez a 1O százalék sokak szemében elhanyagolhatónak tűnik, mert a mérleg serpenyőjében ott van a 9O-es "tömeg". De kevesen tudják, hogy ez a 1O százalék a kereszténység lényeges tanításait ássa alá. Konkrét példa a reinkarnáció beáramlása a kereszténységbe 9O pozitív találkozási ponton ha kell. Mindez azért történhet meg, mert a keresztények nem ismerik és nem élik teljesen a kereszténységet.

(Aki keresztény és még fontos neki Jézus neve a gonosz Jézus nevében még tévtanításokat is leírat. Így   használja ki a Jézus nevének kijáró csodálatot és óvatosan rá irányítja az olvasó figyelmét a keleti tanításokra mindig úgy, hogy Jézus neve és egyes keresztény értékek elhangozzank, és mellette legyen ötvözve egy egy hindu bölcsséggel amelyet előbb utóbb megcsodál az olvasó ... )

 

Ha mi itt ezen a "harc fronton"  ebben nem látunk tisztán és nem foglalunk RADIKÁLIS állást, akkor ne csodálkozzunk, hogy a hittan tanáraink, papjaink és a templomba járók sokasága elkezd megbarátkozni a "közös pozitívumokon" keresztül a keleti vallásokkal.

 

Nekünk olyan tények álnak rendelkezésünkre, hogy "Van Sátán, aki természetfölötti! " és mindent megtesz, hogy ne a kereszténység érvényesüljön a világban.

De van Jézus Krisztus is Aki  az Igazság és legyőzte a Sátánt!

Nagyon de nagyon fontos ma az IGAZSÁG iránt való "kíméletlen" teljes erejű RADIKALITÁS - RAGASZKODÁS !!!

 

Ha nem vesszük a fáradságot, hogy egy vallási irányzatról megállapítsuk (minden pozitívum mellett) azt, hogy az az emberiségre nézve  jó vagy rossz, akkor előbb utóbb valamilyen kompromisszummal akaratlanul is a New Age-t alakítjuk amelynek a célja a kereszténység kiszorítása...

 

A jelenlegi kereszténységet, amelyet ajándékként magunkénak tudhatunk, az Igazság iránti Tisztelet és Radikális ragaszkodás által kaptuk Világosságként az Egyháztól, amelyet a vértanuk vére öntözött! Őrizzük meg és adjuk tovább mi is !!!

 

*     *     *Életadó Krisztus Istenünk dicsőség néked!
eleyson@galamb.net

vissza a honlapra