Jézus Krisztus az Úr az Atyaisten Dicsőségére !!!


„Midőn leszállottál a halálhoz halhatatlan élet, megtörted a poklot istenséged fényével; s midőn a holtakat is a mélységből feltámasztottad, minden mennyei erők örvendezve kiállták:

Életadó Krisztus Istenünk dicsőség néked!

/A bizánci liturgia énekeiből /

 


Christos annesti! Alitos annesti! (görögül) Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! *** Alleluja! Hálát adok neked URam, és nevedet hirdetem. Alleluja! A szabadulásért felemelem a poharat, és hirdetem az ÚR nevét! Alleluja! Teljesítem az ÚRnak tett fogadalmaimat, teljesítem egész népe jelenlétében! Alleluja! Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt ami elveszett. Alleluja! Örüljetek, hogy részetek van Krisztus szenvedésében, mert az Ő bocsánata is a tiétek! Alleluja!    ( Zs. 117,17,13,18; Lk. 19,10; 1Pét. 4,13 )

*     *     *     „Áll mindez az élet könyvére, a Magasságbeli szövetségére és az igazság ismeretére, a törvényre, amelyet Mózes az igazság szabálya gyanánt örökül adott Jákob házának, és ígéretül Izraelnek. Megígérte Dávidnak, az ő szolgájának, hogy igen hatalmas királyt támaszt tőle, aki a dicsősség trónján örökké ül.

    Ez a törvény árasztja a bölcsességet, mint a Píson, és mint a Tigris a zsengék napjain. Megtölt belátással, mint az Eufrátesz, és bőséget oszt, mint a Jordán aratáskor. Okulástól duzzad, mint a Nílus, mint a Geon szüret idején. Nem győzte átkutatni, az első, de az utolsó sem tudott a végére járni, mert bölcsessége bőségesebb a tengernél, és útmutatása a nagy óceánnál!

    Én, a bölcsesség, folyamokat bocsátottam ki magamból. Olyan vagyok, mint a mérhetetlen folyam ágya, úgy érkezem a paradicsomból mint a folyam medre, mint a csatornája. Azt mondtam: » Megöntözöm beültetett kertemet, és megitatom mezőm terményeit! «

    És íme, a medrem bőséges folyammá lett, a folyamom pedig majd hogy tengerré nem változott! Mert, mint a hajnal pírját, felragyogtatom tudásomat mindnyájuknak, és hirdetem azt messze vidékeknek. Behatolok a föld minden alsó részébe, felkeresem az összes alvót, és megvilágítom mindazokat, akik bíznak az Úrban. Kiöntöm továbbra is a tanítást prófétai szóval, azoknak juttatom, akik bölcsességet keresnek, és nem hagyok fel vele, nemzedékről nemzedékre, míg el nem jön a szent korszak! Hadd lássátok, hogy nemcsak magamnak fáradtam, hanem mindazok javára, akik igazságot keresnek.”   

                                                                                           (Sirák 24,32-47)

vissza a honlapra