>>> Teremtőnk - Magasságbeli Istenünk gyöngéd és irgalmas szeretetével hívja haza az emberiséget az Ő gyeremekeit <<<


 Magasságbeli Istenünk az abortuszt súlyos bűnnek - gyilkosságnak  - tartja!!!

>>> http://ichtys.hu/mellekletek/No%20abortus!.pdf <<<

A fenti szavaival Magasságbeli Istenünk szentségének - szeretetétnek teljes hatalmával - igazságosságával száll szembe e bűnnel is, és a mögötte húzodó lázadó szellemiségekkel. Aki érintve érzi magát az ne felejtse el, hogy Isten a megtérő bűnöst mind a mai napig várja szeretetétvel és irgalmával, hogy megbocsáthasson ... Janicsári állapotunkból kiszabadítva haza vezet az Atyai házba - az Ő országába - és isteni természetének szentségébe ötöztet, hogy az Ő Szeretetének lányai és fiai legyünk!

Jézus Krisztus szavai:

Napjaitokban súlyos bűnök, gyermekgyilkosságra irányuló kezdeményezések történnek kizárólag a béke és a fejlődés nevében. Gyilkosságok, csalások, korrupció, lázadások és hamis tanúskodások szemléletes képet mutatnak arról, mivé lett ez a nemzedék. ... Bővebben >>>

Szent Szűzanyánk szavai:

... Fiaim és leányaim ártatlan vérét ontják, hogy odaadják a Sátánnak. Ezt az ártatlan vért mint áldozatot ajánlják fel a gonosz léleknek. A Sátánnak az a terve, hogy kiszakítsa ezt a világot a teremtés keretéből, mindannyiatokat megsemmisítsen és elégessen a lángokban. Egyetlen nagy áldozattá akar tenni benneteket.
  Kiáltok és sírok, véres könnyeket ontok, de kevesen szentelnek figyelmet neki. Isten el fog jönni hozzátok, de nem tudjátok, hogy mily módon. ... Bővebben >>>

A fenti profétai üzenet legtöbb egyházban még nem elfogadott és többnyire üldözött. Igazságtartalma mégis egyezik és különösen konkrét az abortusz tekintetében is az egyházak meglátásával.

Mindez így még inkább felhívja a figyelmet arra, hogy eddig az egyházakban kimunkált érzékenység ezen bűnök felszámolására az nem emberi kitaláció, hanem a Szentlélek Isten műve!!!

A tisztátalanság, a sötétség üldözi Isten tisztaságát és világosságát az egyházakban és az egyházakon kívül ... A prófétákat mindig is üldözték! Miért? Mert az Igazságot - Istent hírdették ... 


Ezek az írások utolsó lehetőségek mindazok számára akik megkeményítették szívüket, Isten figyelmeztető Szeretete ellenébe:

>>> AZ IDŐ BETELT <<<

Isten a köveket szóllaltatta meg amikor vér folyik világszerte Jézust és Máriát megjelnítő szobrokból és képekből ma is ...


 Szent II. János Pál pápa:

"A művi abortusz erkölcsi súlya teljes valóságában akkor mutatkozik meg, ha meggondoljuk, hogy emberölésről van szó, és figyelembe vesszük sajátos minősítő körülményeit is. Akit megölnek, olyan ember, aki jelentkezik az életre, azaz olyan ártatlan, hogy ennél ártatlanabbat el sem lehet képzelni: soha nem tekinthető támadónak, még kevésbé jogtalan támadónak! Gyenge, annyira tehetetlen, hogy még egy újszülött sírásának és nyöszörgésének védekező jeleitől is meg van fosztva. Teljesen rá van hagyva annak oltalmára, aki méhében hordozza. S mégis, olykor éppen ő, az anya dönti el és kéri a meggyilkolását, vagy ő maga hajtja végre."

"Ma azonban az abortusz bűne súlyosságának tudata sokak lelkiismeretében fokozatosan halványodik. Elfogadása a gondolkodásban, a szokásokban, sőt magában a törvényhozásban az erkölcsi érzék nagyon veszedelmes válságának beszédes jele, mert ez az érzék egyre képtelenebbé válik a és rossz megkülönböztetésére még az élet alapvető értékei tekintetében is." - Evangelium Vitae 

Forrás: Lelki adoptálás - facebook


Sokak megbizonyosodhatnak az alábbiakban is, hogy ezt nem a keresztények találták ki hanem Isten figyelmeztet folyamatosan, hogy ezt a 'legális' tömegmészárlást leállítsa amely sok bajt vonz a családokba. Azt is beláthatjuk könnyen, hogy a szabdszerelem és az abortuszok között rendszerint összefüggés van. Erre leginkább az 51 mint szám hívja fel a figyelmet az alábbi két dokumentumfilmben amelyet úgy is lehet értelmezni, hogy 5.1 az ötödik parancs - a Ne ölj! - első pontja az az, hogy az emberi életet (és lelket) - a fogantatással kezdődően - első (1) létező állapotától tiszteletbe kell tartani és nem szabad megölni (a lelket kiölni):

Dél- Koreában a Szeplőtelen Szent Szűz figyelmeztetett véres könnyeket ontva sok éve (51':40): https://youtu.be/KbnhxmW_ddU

"1985-ben Dél-Koreában Isten Anyja a Szeplőtelen Szent Szűz a Nadjui üzenetekben különös nyomatékkal utalt a magzatelhajtás következményeire. Julia Kim látnoknak azt mondta: "Ezek a parányi emberek azért könyörögnek, hogy szabad legyen élniük. Kinek a szenvedése borzasztóbb annál mint ezeké az ártatlan lényeké? Akiknek kiszakítva anyjuk méhéből ilyen kegyetlen halállal kell meghalniuk ..." Ez nagyon bántja Jézust és a Szűzanyát. Különösen szomorú, hogy milyen tudatlanok és közömbösek azok a szülők akik megölik saját kisgyermekeiket. Ezek áldott életek ..."

Döbbenetes a fentiek fényében hallani Szent II. János Pál pápa szavait ugyan csak 51':27 -tól: https://www.youtube.com/watch?v=BhcrSvx8Cu8

"Elutasítjátok-e a pénz bálványozását, a birtoklás vágyát, a fényűzést, a könnyü pénzszerzést? - Igen! Elutasítjátok-e a hatalom kisértését, a másokfeletti uralmat, inkább végeztek-e testvéri szolgálatot Jézust követve? - Igen! Nemet mondtok-e a kisértésre? Elutasítjátok? - Igen! Nemet mondtok-e a kisértésre? Igen! Elutasítjátok-e a szex bálványozását mint puszta örömszerzést - Igen! - ami megakadályozza Krisztus követését a kereszt imádatában? - Igen! A bálványt, a bálványt ami képes kiölni a SZERETETET!" - A szent pápára nem jellemző módon mos kivételesen egyre dühösebben, haragvóan szólítja fel a fiatalokat a bűn, a kisértés ellen, mert tudja, hogy ez az ami a sötéttségbe taszítja a fiatalokat és félti őket ... Haragvóan száll szembe - a fiatalokat védve - mint Krisztus helytartója a sötétség, a halál hatalmával!

Igen! A szex bálványozása képes kiölni a SZERETETET! Ez kiégéshez vezet és az egyik következménye a lelkiismeret kiölése, hogy a megfogant életet a magzatkorú gyermeket "kiölni" - mint a SZERETETET - mert útjában van a szex bálványozásának! A bűn bűnt szül, és az előbb utóbb halált okoz ... majd valakinek a lelki és testi halálát ...

"A jövő a tiétek, fiataloké! Járjátok be a történelem ösvényeit - nemcsak itt Európában, hanem a többi földrészen is, hogy így magatok is megtapasztaljátok a kereszténység áldását!" -  Szent II. János Pál pápa 


Kalkuttai Szent Teréz anya: 

„Számomra azok a nemzetek a legszegényebbek, amelyek engedélyezik az abortuszt, és félnek e csöppségektől, félnek a magzatkorú gyermekektől” 

"Ha egy anya megölheti saját gyermekét, akkor mi akadályozza meg a többi embert, hogy egymást megöljék?" 


Balczó András, olimpiai bajnok magyar öttusázó, 12 gyermek édesapja:

"Hatmillió abortuszt nem lehet kitakarítani anyák, jóváhagyó apák, ítéletvégrehajtó nőgyógyászok lénye mélyéről, nincs az a hatalom, csak annak a nevében, akinek adatott minden hatalom mennyben és földön, annak a Jézusnak a nevében lehet feloldást kapni. Ő azt mondta: „Amit a földön megoldotok, a mennyben is oldva leszen”. De ehhez eléje kell állni és mondani: „Uram, Nélküled éltem és döntöttem, elsősorban Ellened vétkeztem, könyörülj rajtam!” Ennyi. (…) Ha ebben a kérdésben nem lesz valamiféle fordulat, semmi jóra nem számíthatunk. Sem az egyes ember, sem a nemzet."  -   


Böjte Csaba OFM:

"Az abortusz 7-8 millió áldozata nagyon hiányzik innen a Kárpát-medencéből. Afrikában húsz évvel ezelőtt 500 millió alatt volt a népesség száma, jelenleg egymilliárd fölött van. A gyerekek közül sokan nem járnak iskolába, 13-16 évesen már gyereket szülnek. Ez a nők kitörési lehetősége, nagyon sok gyereket vállalnak. Azt hiszem, ez a legnagyobb kérdés itt. Márton Áron azt mondotta, hogy az erdélyi csatát nem a magyar katonák, hanem a magyar anyák veszítették el. Azt gondolom, Európát nem a katonák fogják elveszteni, hanem az európai asszonyok."

Forrás: Magyar Kurír


Dr. Csókay András:

 "Amióta Watson és Crick leírta a DNS térszerkezetének modelljét, tudjuk, hogy az élet a fogantatás pillanatában kezdődik. Attól, hogy valamit nem kezelünk evidenciaként, vagy nem ismerünk el, attól az még roncsol a mélyben.
A magyar orvosok a műtőkben úgy operálnak, hogy esetleg egy másik műtőben mellettük aznap három gyerekgyilkosságot követnek el.
Lehet azt mondani persze, hogy ez engem nem érdekel, mert nem én csinálom, de mégis ott zajlik a környezetünkben, és hatással van ránk.
Régóta tudjuk, hogy a vétkesek közt cinkos, aki néma, és ez óriási rombolást okoz.  

Forrás: Tégy az abortusz ellen 


Az egész ott kezdőtött amikor bevezették a világba az abortusz legalizálást az Isten ellen lázadó tudósok és filozófsok agymosása nyomán azzal a "felfedezéssel", hogy a megfogant élet az csak egy sejt csomó és nem több... Mindezt kölcsönösen, egységesen és egyetértésben elfogadták azok a politikai rendszerek amelyek látszólag ellenségekként feszültek egymás ellen. Kommunista és  - demokráciára épült - liberál kapitalizmus egyetértenek abban, hogy az abortuszt be kell vezetni a társadalmaikban... Heródes is félt Jézustól és arra vetemedett, hogy megöleti az egy éves gyermekeket abban a városban ahol gondolta Jézust is találja.

"Az egybeolvadt álarc mögött pedig ugyanaz a színjátékos. Mindegy minek nevezzük, de az Isten országának ellensége, ez a lételeme. Jézus elítélésének napján is hamar egymásra találnak a sötétség cimborái, ahogy Szent Lukács írja: 'Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek, bár azelőtt haragban voltak' (Lk 23,12)" - Pajor András atya

Sem Magyaroszágnak sem a világ egyetlen Nemzetének sincs jövője ha nem fejezik be a gyermekgyilkosságot, az abortuszt. Addig amíg ebben megalkusznak - sok más súlyos bűnnel együtt - addig nem nevezhetjük országunkat "Keresztény Magyarországnak", és így nagy veszélynek tesszük ki magunkat, mert a sötét démoni erők ordító oroszlánként járnak körbe, hogy kit nyeljenek el ... és az ő területük a bűn amin behatolhatnak az emberek lelkébe ... Naponta kell szembesülnünk a tisztátalan, csúnya beszéddel, a szexuális perverziók, fajtalanságok ránk zúduló tömegével, a gyermekeken elkövetett erőszak, megrontás súlyosságával, a szétszakított családok nyomán szenvedő gyerekek jajszavával, a kábítószer és alkohol függők tömegével, a depressziós betegek egyre sokasodók létszámával amely sok esetben öngyilkosságba torkollik ... Ha mindezen felsorolt szörnyüségeknek az okát szeretnénk tudni, hogy mi miatt van akkor ki kell mondanunk - Isten a mai napokra vonatkozó szavát, akaratát ismerve -, mert nagyon konkrét ok a gyökere és ez nem más mint: a gyermekgyilkosságok

Nagyon jól tudjuk, hogy a kommunizmus egyik hozadéka az abortusz és ezzel egyetért a liberálkapitalista "demokratikus" ellenpólus, mert mindkét elentétes társadalmi szekció ezt fenntartja a mai  napig. Mint két egymásnak feszülő Isten ellenes hatalmi rendszer valójában paktumot kötött az Isten ellen lázadó sötét erőkkel és hatalmát az ártatlan gyermekek vérének a feláldozásával vásárolja meg nap mint nap ... Az ember alapvetően jóra van teremtve és valójában nem tud belegondolni abba a gonosz gondolkodás módba amely a lázadó sötét erők sajátja és ami janicsárrá rabolja és manipulálva, agymosással saját léte ellen uszítja az emberiséget tisztátalanságba, perverzióba és így megsemmítésbe taszítva úgy hogy már a végén az anya méheket eberáldozati oltárokká formálja át ...

Ezt jól látta Pajor András egy írásában "Az ördög két zsebe" gondolattal vezetve fel: Amit sokan sokáig felszabadításnak mondtak, az nem volt egyéb, mint egyszerű nagyhatalmi cserebere az ördög egyik zsebéből a másikba. A háború után az USA, Nagy-Britannia és a Szovjetunió Potzdamban elosztotta Némétország területét, Jaltában pedig Közép-Európáét. A nácizmus történelmileg kifulladt, de a Sátán eszköztára korántsem. Az átkos rendszer nyomába lépett a szocializmus és a liberálkapitalizmus, és éppen ez a kettősség volt a nagy ördögi csel, mert a két világrend negyven éven át ellenségként mutogathatott egymásra, elhitetve a kisemberek sokaságával vagy azt, hogy a másik a rossz, vagy pedig, hogy az a rossz, amiben mint ellenzék, a másik bálványozójaként él.

Éppen a mai Magyarországon látjuk a legelevenebben, hogy a kettő lényegileg azonos, az egybeolvadt álarc mögött pedig ugyanaz a színjátékos. Mindegy minek nevezzük, de az Isten országának ellensége, ez a lételeme. Jézus elítélésének napján is hamar egymásra találnak a sötétség cimborái, ahogy Szent Lukács írja: 'Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek, bár azelőtt haragban voltak' (Lk 23,12). Forrás: http://maranatha.uw.hu/megszallas.html

Pajor András ma is jó látja, hogy a tolerencia diktatúrája mögött ki van, és ki az aki janicsárokká formálja fiataljaink tömegét: 

https://megegymagyart.com/veget-kell-vetni-a-magzatpusztitasnak/

http://www.demokrata.hu/hir/video/abortusz-helyett-video

 

Barsi Balázs OFM:

Az Igazság szabaddá tesz: http://eleyson.hu/audio/szentbeszedek/Az%20Igazs%C3%A1g%20szabadd%C3%A1%20tesz%20-%202018-01-02.mp3

Az Igazság nem az emberek kollektív tömegének szubjektivitásából eredő jónak tartott "valamije" amit úgy tüntetnek fel minden esetben mint objektív valóságot és amely nagyon változékony ... és amely mindig egy erőszakosabb csoport akarataként jelenik meg mint pl. a tolerancia diktatúrája (vagy a relativizmus diktatúrája), hanem Valaki Akihez igazodni kellene és Akit elismerni kellene, és Aki tudja mi a jó és mi a rossz az embernek. Mert az ember lázad Isten ellen és nincs benne alázat, hogy elfogadja és elismerje az Igazságot ezért magának határozza meg, hogy mi a jó és  mi a rossz és ezt rendszerint úgy sikerül megalkotnia, hogy előbb vagy utóbb gyilkolás lesz belőle ... mint ahogy ma az ABORTUSZ is az ..

A tolerancia bálványozásának a korában a látszólagosság mögött valójában gyilkos erőszak húzódik meg és 'megfeledkeznek' az igazi, életet adó és védő szeretetről, és a legvédtelenebbeknek - a megfogant gyermekeknek - az élethez való jogát sem tolerálják, hogy embernek tekintsék őket - akiknek joguk van az élethez ... Pedig a fogantatás pillanatától ugyanolyan emberek mint egy 70 kg -os ember ... De vannak akik eldöntik errefelé, hogy 12 hét előtt meg lehet ölni azt akit 12 hét után már nem (de ezt is folyton változtatják)... Mindezt a nők szabadság jogának álcázva megnyomorítanak milliókat ... A nagyobb térfogatunk és súlyunk nem jogosíthat fel minket a parányi emberi életek kioltására ... Ha egy markolóval darabokra szednének az durva gyilkosságnak számít ... Ez történik az abortusz esetén ...

Ma valójában ember áldozatokat mutatnak be az anyaméhen belül amelyet a szexuális tisztátalanságokkal, perverziókkal véráldozati oltárokká alakítottak át ... A testi élvezetek útjába került ... El kell távolítani, mert időszakosan akadályozza a folyamatos testi élvezetet ...  Pontosan ugyanaz történik mint az azték, maja, inka kultúrákban ... , csak mindez az anya méhben, az anya szabadság jogán... Az emített kihalt kultúrák a sötét szellemi erőket elégítették meg az ember vérrel ... Ma ugyan ez történik a "modern" kórban. Démonokat zudítanak a családfákra és a társadalomra ezek a dúrva magzat-véráldozatok az anyaméhben ... Ezért van annyi depressziós ember, sivár hangulat a városokban... A drogfüggőség egyik gyökere rejlik ebben a társadalmi bűnben (lentebb: Mijo Baradának megmutatta a Szentlélek)

Hol vannak az azték, maja, inka kultúrák ? Pedig nagyon fejlettek voltak: https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9r%C3%A1ldozat

Az aztékokat Isten Szentséges Anyja Guadalupei megjelenésével vezette a keresztény hitre és így számolta fel az ember-áldozatokat e nép körében, és a mexikói nép kereszténységre születése innen származtatható. A Guadalupei kép hasonlóan a Turini lepel képhez Isten erőteljes csodás jele az emberek között amely a modern technika korára is tartogat meglepetéseket.

Egyetlen emberi kultúra, nép sem fog fenn maradni (mint ahogy az azték, maja, inka kultúrák eltüntek) akik ezt a véráldozatot művelik ... És akik ilyen dolgokban segédkeznek vagy ilyet tesznek, tettek azoknak a lelki békéjük nem ugyanaz akik mindebbe nem keveredtek bele ... Hisz démonokhoz láncolták önmagukat és családfájukat... Mindazok viszont akik belátják, hogy ez gyilkosság és abbahagyják ezt az őrületet, azoknak Isten megbocsájt és teljességgel visszaadja lelkük békéjét az Ő gyógyító érintése által ... Ezt már nagyon sokan átélhették, megkaphatták ...


 

A keresztet levetetnék mindenhonna de oriás plakátokon hírdethetik a HELL (magyarul POKOL-!) - energiaitalt amin egy démoni fej is látható. Ez nem más mint szimboluma, megtestesítője annak, hogy a lázadó sötét erők miként itatják a bűnt az emberekkel és mindezzel nyíltan vállaja, hogy mindezzel a pokolba rántja az emberiséget ... Csakhogy Istennek is ven egy-két szava mindehhez ...

Érdekes megfigyelni, hogy ebből a HELL -es ital dobozból találunk a legtöbbet eldobálva ... Kik azok akik gátlástalanul rendszerint szemetelnek? Ők a megsebbzett emberek akik janicsári sorban rabként teszik azt amit a sötét erők diktálnak: kivülről és belülről a bűn nyomán...

"Erről ismerhetők föl Isten fiai és az ördög fiai: mindaz, aki nem cselekszik igazságot, nem Istentől való, de az sem, aki testvérét nem szereti." http://szentiras.hu/KNB/1J%C3%A1n3

Az IGAZSÁG - SZERETET és nincs SZERETET IGAZSÁG nélkül, mert akkor az nem szeretet!

Az igazság megcselekvésének az egyik módja, hogy vesszük a bátorságot és kimondjuk, nem félelemből hanem szeretetből egymás megmentéséért, mindezt úgy, hogy Istenre figyelve az Ő akaratából gyökerezzenek tetteink, beszédeink. Ha nem tesszük a felelősség súlya minket is terhel, mert vétkesekkel cinkos aki néma ... Ezekiel 3, 17-21

Bűnt lehet gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással is elkövetni ...


A mai ember nagyon gyenge a bűnnel szemben, pedig erőssége a SZERETET lehetne amely nem egy személytelen cselekvés sorozat hanem az Élő Isten a Magsságbeli! Akik az Élő Istent a Szeretetet választották életükben azok nagy dolgokat tehettek kis emberekként. Többeket ismerhetünk: Kalkuttai Szent Teréz anya, Szent II. János Pál pápa, Roger testvér, Bőjte Csaba ferences ... 

Az emberiség Isten nélkül a "saját" érzéki vágyainak az áldozatává válik. Nem tudnak uralkodni az emberek a szexuális késztetések belső és külső hatásai ellen és függővé is válnak. Az álatvilágnál is alacsonyabb fajtalanságokra vehetők rá tömeges méretekben ... Aztán mindez oda fajulhat, hogyha megfogan egy élet akkor jól jön a mai hitetlen tudosok és filozófusok által feltálalt agymosás az elfogadtatott elmélet, hogy a megfogant élet az csak egy sejtcsomó és még 12 hétig sem nevezhető embernek az az eltávolítható vagyis megölhető. A bűn bűnt szűl és előbb utóbb halált okoz és ez a legvédtelenebbeken, a megfogant emberi életeken következik be a legdúrvábban. Az emberek többsége nem tudja mit cselekszik ... Jézus a kereszten mint az Istenfia és az Emberfia imádkozott mindenkiért aki meg lett vezetve és nem tudja, hogy mit cselekszik: Atyám bocsáss meg nekik mert nem tudják, hogy mit cselekszenek! De aki tudatosan tudva vezette be az emberiséget a gyermekgyilkosságokba és annak tömeges elfogadtatását az abortuszon keresztül annak nagyobb a bűne ...

Isten az embert jónak teremtette és a Sátán írígységében megtámadott minket és el akar pusztítani. Isten az embert öröktől fogva akarta, és minden egyes embert akar a mai napig is, akkor is ha valaki törvénytelenül fogant ... A foganttatás módja össze van kuszálva törvénytelen szexuális kapcsolatokkal ... És ezt Isten jól tudja. De ettől az élet amely egy férfi és egy nő között létre jön az az  Isten eredeti elgondolása, hogy: teremtsünk embert. A lázadó sötét erők az ember megteremtésének pillanatát utálják és lázadnak ellene teljes természetfölötti hatalmukban beteges írigységükben. 

Megtarthatták természetfeletti képességüket de elszakadásuk következményeként nem tartottak igényt Isten Szeretetére amely azt eredményezte, hogy megálltak a szeretet növekedésében a további minden fejlődésben és akkor kiderült, hogy Isten nélkül üresek és valójában abból tudnak gazdálkodni csak amit addig Istentől kaptak és az is kiderült, hogy nem istenek hanem termtmények és nincsenek belső élet tartalékaik és Isten nélkül üresek ... Ekkor rájöttek, hogy az emberek fiaitól tudnak "életet" rabolni akikbe Isten folyamatosan árasztja Életét ... Ezért haragjukban és írígységükben nem kimélték az embert és gátlástalanul kezdték kizsákmányolni. Vagyis élősködnek rajtunk bűneink nyomán. Rájöttek arra, hogy ha Isten ellen bűnbe taszítják az embert akkor kirabolhatják az ember lelkét és amit ott találnak az ideig óráig elegendő ... Ezt a magatartást mindennek lehet nevezni csak szeretetnek nem. Ez a lehető legjobban a gyermekgyilkosságokban tükröződik és a megszületett gyermekekben a megrontásban, az erőszakban a felnőttek részéről akiket janicsárokként az újja köré font a lázadó és raból és pusztít. Akik gyermekeket gyilkonak azoknak rendszerint nagy hatalmat ad a világ javaiból és ezt annyira következetesen csinálták a sötét lázadó erők, hogy az embrek egy része értelmileg belátta, hogy minél többet gyilkolnak annál több érzéki élvezethez és egyre nagyobb hatalomhoz jutnak. A félelem költözött ezek után az emberek szívébe és innentől ha kiszállni akartak nagyon nehéz volt ... Manapság több embertestvérünk lehet a gonosz fogságában akik nem akarják ezt a sötét dolgot tovább szolgálni  csak nem tudnak belőle kiszállni.

De Isten továbbment és megérintette az élettelen anyagot és amit megérintett az élővé vált. Ezt Jézus Krisztus az Élő Isten Fia mutatta be amikor az élettelen földből származó kenyeret megérintette és azt mondta, hogy ez az Én Testem. És onnantól az nem sima, a föld porából származó kenyér hanem Isten maga, mert eggyé vált a földből származó kenyérrel. Ez a momentum hírdeti, hogy Isten a Szívét tette bele a kenyérbe és ezt a kenyérrel eggyé vált Szívet helyezi el az ember érzékiséggel megterehelt szívének helyébe és lesz eggyé vele.  Mindezt nem az ember szabad akaratát megerőszakolva hanem meghívja az embert abból a bűn sár-tengerből amelybe a sátán írigységébe beletaposta és az álatnál alcsonyabb rendüvé tette. Ebből a bűn-sártengerből az ember ha akarna is már nem tud önmaga kiemelkedni de Isten Jézus Krisztusban az Ő életető vérével kiváltja Örök Áldozatot hozva érte. Örök Áldozatot, mert Örök Életre szól! A bűn itala helyett saját vérét ömleszti a bűnnel fertőzött emberi vér helyére. Annyira kész újjá teremteni az embert ebből, hogy az embernek mindene új lesz szíve, vére, teste ... Egyedül a szabad akarata marad meg amelyel mindig rendelkezhet. Az ember belátja, hogy a szabad akaratát ajánlja fel Istennek és tartsa is Nála minden időben, mert csak akkor lesz igazán szabad az Isten gyermekeként élni ha kölcsönösen ő is Istent választja szabad akaratból minden pillanatban, hogy minden szíve dobbanásával Isten mellett döntsön szabadon. És mint Isten gyermeke akkor Isten értünk élő szívétől tudhatja, meg mi a Szeretet szerinit az Isten szerinti jó és mi a rosz. Mi az élettre vezető és mi a halál.  Szép amint Isten az embert életre kelti. Mert Isten Élet és amit megérint az élni kezd ... Az ember teremtése még nincs befejezve ...


 


Rátky Anna meglátásai:

1- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=601547140226034&set=a.505858436461572

2- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=682957282085019&id=100011122608424

1 perces felvétel egy kissé talán rendhagyóbb abortuszról ...


 

Egy abortuszokat végző orvos megtérése: https://s4c.news/2018/07/15/egy-abortuszokat-vegzo-orvos-megterese/

 

Ez a fajta csak imádsággal és böjttel űzhető ki: https://www.facebook.com/1823152154611896/photos/a.1937688806491563.1073741829.1823152154611896/1965698553690588/?type=3&theater

 

 

 

 

 

A belső gyógyulás szükségessége >>>

 

 

 

https://www.facebook.com/1823152154611896/photos/a.1901377620122682.1073741828.1823152154611896/2147526735507768/?type=3&theater

 

 

https://777blog.hu/2017/08/31/abortuszt-tanacsoltak-az-edesanyamnak-andrea-bocelli/

 

>>> Összefogás egy abortuszmentes Magyarországért <<<

 

https://777blog.hu/2018/08/09/osszefogas-egy-abortuszmentes-magyarorszagert/

 


  

 

Barsi Balázs egy tanítása az abortusz ellen: http://eleyson.hu/audio/ferencesbeszedek/abortusz-2018.05.22_19-25-az_igazsag_szabadda_tesz.mp3

Isten sazvára, kérésére oda kell figyelni minden időben, mert Ő azért szól, mert veszély közeleg és megmenteni szeretne ... Fatima - Oroszország kommunizmusa - Abrotusz - liberális perverz társadalom ...

 

 

 

 

Igaz történet a szeretetről, a családról, a szentségről és az áldozatról

 

Ember-e a magzat? https://777blog.hu/2017/10/17/ember-e-magzat/

 

Gloria Polo Ortiz tanuságtétele is erről szól: http://eleyson.hu/audio/gloria-polo/
Mijo Barada a harmadik előadása elején (Mijo-Barad-2017-Kecskemét-3.mp3) ugyanazt mondja: http://eleyson.hu/audio/mijo-barada/Kecskemet%202017/

 A Guadalupei Madonna képjelrendszere megértette a bálványimádó bennszülöttekkel, hogy helytelen égitestekben imádni Istent, és évente tízezrével fiatalok vérét áldozni neki. A Szent Szűz példáját követve, az igaz Istent kell imádni, aki saját Fiát áldozza fel az emberiség üdvösségéért – egyszer s mindenkorra. A képről felismerték a Szűzanya hatalmát is, aki összezúzza a kő-kígyót, a Sátánt. A sokat szenvedett aztékok megtalálják a továbbélésükhöz szükséges természetfeletti létmagyarázatot, és az evangélium fényében felismerik emberi méltóságukat s földi küzdelmük végső célját.http://mek.niif.hu/03600/03635/03635.htm#33Botrány: eugenika az ENSZ soraiban!
Az ENSZ "szakértő" nem hagyná életben a fogyatékos embereket születésük előtt: https://www.facebook.com/CitizenGOMagyar/videos/1492536880801024/?id=100015611147642

Akik így gondolkodnak hallgassák meg Mijo Barada beszédeit, hogy mit tett Isten a gyerekeikkel akiket az orvosok abortálni akartak ...

DE! Szent II. János Pál pápa mondja: Non abbiate paura! Cristo sa “cosa e dentro l’uomo”. Solo lui lo sa!  - Ne féljetek! Krisztus, tudja, hogy mi lakik az emberbe! Egyedül Ő tudja!

Igen! Ne féljetek! - mondja Jézus Krisztus feltámadásakor az emberiségnek! Bízzunk Szent Édesanyánk Szeplőtelen Szívének győzelmében, amely Szívnek II. János Pál pápa felajánlotta a világot 1984 március 25-én ezekkel a szavakkal (hasonlóan mint Szent István tette Magyarországgal Szent Imre herczeg halála után ...): "Rád bízzuk és Neked szenteljük Anyánk a világot, minden embert és népet. Különösen azokat akik legjobban rászorulnak. Az atomháborutól, az ellenőrizhetetlen önpusztítástól ments meg minket - az emberi élet elleni bűnöktől amelyek már a fogantatás pillanatától támadják az életet!"

 

 

 

  

A Szentírás szerint a néhány hetes megfogant Életet Mária méhében Erzsébet rokona Életnek ismeri el: 

36Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak hívtak,37mert Istennek semmi sem lehetetlen«. (Ter 18,14; Jób 42,2) 38Mária erre így szólt: »Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.« És eltávozott tőle az angyal. 39Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. 40Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. 41És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. 42Hangosan felkiáltott: »Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! 43De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? 44Mert íme, amint fülemben felhangzott köszöntésed szava, felujjongott a magzat méhemben. 45És boldog, aki hitt, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neki.«  (Lukács 1, 36-45)

 Az amerikai jog is belefutott saját csapdájába akkor amikor egy gyermeket váró anya megölésével kapcsolatban kettős gyilkosságként értelmezte a helyzetet és hozott ítéletet a gyilkosra. 

Linek: 

http://abortusz.hu/

http://www.alfaszovetseg.hu/

https://40napazeletert.com/https://777blog.hu/2017/10/03/nemzetkozi-csures-csavaras-az-abortusz-korul/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155351014054652&set=a.10154533587979652.1073741843.598449651&type=3&theater

 
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com