SZERKESZTÉS ALATT! - A végleges változat hamarosan elkészül. Addig is imádságaikat kérjük!

 

A Magasságbeli Isten az abortuszt súlyos bűnnek tartja!!!

http://ichtys.hu/mellekletek/No%20abortus!.pdf

 

A tolerancia bálványozásának a korában a látszólagosság mögött valójában gyilkos erőszak húzódik meg és 'megfeledkeznek' az igazi, életet adó és védő szeretetről, és a legvédtelenebbeknek - a megfogant gyermekeknek - az élethez való jogát sem tolerálják, hogy embernek tekintsék őket - akiknek joguk van az élethez ... Pedig a fogantatás pillanatától ugyanolyan emberek mint egy 70 kg -os ember ... De vannak akik eldöntik errefelé, hogy 12 hét előtt meg lehet ölni azt akit 12 hét után már nem ... Mindezt a nők szabadság jogának álcázva megnyomorítanak milliókat ... A nagyobb térfogatunk és súlyunk nem jogosíthat fel minket a parányi emberi életek kioltására ... Ha egy markolóval darabokra szednének az durva gyilkosságnak számít ... Ez történik az abortusz esetén ...

Ma valójában ember áldozatokat mutatnak be az anyaméhen belül amelyet a szexuális tisztátalanságokkal, perverziókkal véráldozati oltárokká alakítottak át ... Pontosan ugyanaz történik mint az azték, maja, inka kultúrákban ... , csak mindez az anya méhben, az anya szabadság jogán... Ezért van annyi depressziós ember, sivár hangulat a városokban... A drogfüggőség egyik gyökere rejlik ebben a társadalmi bűnben (lentebb: Mijo Baradának megmutatta a Szentlélek)

Hol vannak az azték, maja, inka kultúrák ? Pedig nagyon fejlettek voltak: https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9r%C3%A1ldozat

Az aztékokat Isten Szentséges Anyja Guadalupei megjelenésével vezette a keresztény hitre és így számolta fel az ember-áldozatokat e nép körében, és a mexikói nép kereszténységre születése innen származtatható. A Guadalupei kép hasonlóan Turini lepel képhez Isten erőteljes csodás jele az emberek között amely a modern technika korára is tartogat meglepetéseket.

Egyetlen emberi kultúra sem fog fenn maradni akik ezt a véráldozatot művelik ... És akik ilyen dolgokban segédkeznek vagy ilyet tesznek, tettek azoknak a lelki békéjük nem ugyanaz akik mindebbe nem keveredtek bele ... Mindazok viszont akik belátják, hogy ez gyilkosság és abbahagyják ezt az őrületet, azoknak Isten megbocsájt és teljességgel visszaadja lelkük békéjét az Ő gyógyító érintése által ... Ezt már nagyon sokan átélhették, megkaphatták ...

Sokak megbizonyosodhatnak, hogy ezt nem a keresztények találták ki hanem Isten figyelmeztet folyamatosan, hogy ezt a 'legális' tömegmészárlást leállítsa amely sok bajt vonz a családokba:

Dél- Koreában a Szeplőtelen Szent Szűz figyelmeztetett véres könnyeket ontva sok éve (51':27): https://youtu.be/KbnhxmW_ddU

"1985-ben Dél-Koreában Isten Anyja a Szeplőtelen Szent Szűz a Nadjui üzenetekben különös nyomatékkal utalt a magzatelhajtás következményeire. Julia Kim látnoknak azt mondta: "Ezek a parányi emberek azért könyörögnek, hogy szabad legyen élniük. Kinek a szenvedése borzasztóbb annál mint ezeké az ártatlan lényeké? Akiknek kiszakítva anyjuk méhéből ilyen kegyetlen halállal kell meghalniuk ..." Ez nagyon bántja Jézust és a Szűzanyát. Különösen szomorú, hogy milyen tudatlanok és közömbösek azok a szülők akik megölik saját kisgyermekeiket. Ezek áldott életek ..."

Döbbenetes a fentiek fényében hallani Szent II. János Pál pápa szavait ugyan csak 51':40 -tól: https://www.youtube.com/watch?v=BhcrSvx8Cu8

"Elutasítjátok-e a pénz bálványozását, a birtoklás vágyát, a fényűzést, a könnyü pénzszerzést? - Igen! Elutasítjátok-e a hatalom kisértését, a másokfeletti uralmat, inkább végeztek-e testvéri szolgálatot Jézust követve? - Igen! Nemet mondtok-e a kisértésre? Elutasítjátok? - Igen! Nemet mondtok-e a kisértésre? Igen! Elutasítjátok-e a szex bálványozását mint puszta örömszerzést - Igen! - ami megakadályozza Krisztus követését a kereszt imádatában? - Igen! A bálványt, a bálványt ami képes kiölni a SZERETETET!" - A szent pápára nem jellemző módon mos kivételesen egyre dühösebben, haragvóan szólítja fel a fiatalokat a bűn, a kisértés ellen, mert tudja, hogy ez az ami a sötéttségbe taszítja a fiatalokat és félti őket ... Haragvóan száll szembe a fiatalokat védve mint Krisztus helytartója a sötétség, a halál hatalmával!

"A jövő a tiétek, fiataloké! Járjátok be a történelem ösvényeit - nemcsak itt Európában, hanem a többi földrészen is, hogy így magatok is megtapasztaljátok a kereszténység áldását!" -  Szent II. János Pál pápa 

 

 

Barsi Balázs egy tanítása az abortusz ellen: http://eleyson.hu/audio/ferencesbeszedek/abortusz-2018.05.22_19-25-az_igazsag_szabadda_tesz.mp3

Isten sazvára, kérésére oda kell figyelni minden időben, mert Ő azért szól, mert veszély közeleg és megmenteni szeretne ... Fatima - Oroszország kommunizmusa - Abrotusz - liberális perverz társadalom ...

 

 

 

 

Igaz történet a szeretetről, a családról, a szentségről és az áldozatról

 

Ember-e a magzat? https://777blog.hu/2017/10/17/ember-e-magzat/

 

Gloria Polo Ortiz tanuságtétele is erről szól: http://eleyson.hu/audio/gloria-polo/
Mijo Barada a harmadik előadása elején (Mijo-Barad-2017-Kecskemét-3.mp3) ugyanazt mondja: http://eleyson.hu/audio/mijo-barada/Kecskemet%202017/

 A Guadalupei Madonna képjelrendszere megértette a bálványimádó bennszülöttekkel, hogy helytelen égitestekben imádni Istent, és évente tízezrével fiatalok vérét áldozni neki. A Szent Szűz példáját követve, az igaz Istent kell imádni, aki saját Fiát áldozza fel az emberiség üdvösségéért – egyszer s mindenkorra. A képről felismerték a Szűzanya hatalmát is, aki összezúzza a kő-kígyót, a Sátánt. A sokat szenvedett aztékok megtalálják a továbbélésükhöz szükséges természetfeletti létmagyarázatot, és az evangélium fényében felismerik emberi méltóságukat s földi küzdelmük végső célját. http://mek.niif.hu/03600/03635/03635.htm#33

Csaba testvér: Az abortusz 7-8 millió áldozata nagyon hiányzik innen a Kárpát-medencéből. Afrikában húsz évvel ezelőtt 500 millió alatt volt a népesség száma, jelenleg egymilliárd fölött van. A gyerekek közül sokan nem járnak iskolába, 13-16 évesen már gyereket szülnek. Ez a nők kitörési lehetősége, nagyon sok gyereket vállalnak. Azt hiszem, ez a legnagyobb kérdés itt. Márton Áron azt mondotta, hogy az erdélyi csatát nem a magyar katonák, hanem a magyar anyák veszítették el. Azt gondolom, Európát nem a katonák fogják elveszteni, hanem az európai asszonyok. Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/bojte-csaba-kairobol-hazaterve-felelem-az-ellenszenv-gonosz-lelek-muve

Botrány: eugenika az ENSZ soraiban!
Az ENSZ "szakértő" nem hagyná életben a fogyatékos embereket születésük előtt: https://www.facebook.com/CitizenGOMagyar/videos/1492536880801024/?id=100015611147642

Akik így gondolkodnak hallgassák meg Mijo Barada beszédeit, hogy mit tett Isten a gyerekeikkel akiket az orvosok abortálni akartak ...

DE! Szent II. János Pál pápa mondja: Non abbiate paura! Cristo sa “cosa e dentro l’uomo”. Solo lui lo sa!  - Ne féljetek! Krisztus, tudja, hogy mi lakik az emberbe! Egyedül Ő tudja!

Igen! Ne féljetek! - mondja Jézus Krisztus feltámadásakor az emberiségnek! Bízzunk Szent Édesanyánk Szeplőtelen Szívének győzelmében, amely Szívnek II. János Pál pápa felajánlotta a világot 1984 március 25-én ezekkel a szavakkal (hasonlóan mint Szent István tette Magyarországgal Szent Imre herczeg halála után ...): "Rád bízzuk és Neked szenteljük Anyánk a világot, minden embert és népet. Különösen azokat akik legjobban rászorulnak. Az atomháborutól, az ellenőrizhetetlen önpusztítástól ments meg minket - az emberi élet elleni bűnöktől amelyek már a fogantatás pillanatától támadják az életet!"

 

 

 

 

Az Igazság szabaddá tesz: http://eleyson.hu/audio/szentbeszedek/Az%20Igazs%C3%A1g%20szabadd%C3%A1%20tesz%20-%202018-01-02.mp3

Az Igazság nem az emberek kollektív tömegének szubjektivitásából eredő jónak tartott valamije amit úgy tüntetnek fel minden esetben mint objektív valóságot és amely nagyon változékony ... és amely mindig egy erőszakosabb csoport akarataként jelenik meg mint pl. a tolerancia diktatúrája (vagy a relativizmus diktatúrája), hanem Valaki Akihez igazodni kellene és Akit elismerni kellene, és Aki tudja mi a jó és mi a rossz az embernek. Mert az ember lázad Isten ellen és nincs benne alázat, hogy elfogadja és elismerje az Igazságot ezért magának határozza meg, hogy mi a jó és  mi a rossz és ezt rendszerint úgy sikerül megalkotnia, hogy előbb vagy utóbb gyilkolás lesz belőle ... mint ahogy ma az ABORTUS is az ..

 

A Szentírás szerint a néhány hetes megfogant Életet Mária méhében Erzsébet rokona Életnek ismeri el: 

36Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak hívtak,37mert Istennek semmi sem lehetetlen«. (Ter 18,14; Jób 42,238Mária erre így szólt: »Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.« És eltávozott tőle az angyal. 39Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. 40Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. 41És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. 42Hangosan felkiáltott: »Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse43De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? 44Mert íme, amint fülemben felhangzott köszöntésed szava, felujjongott a magzat méhemben. 45És boldog, aki hitt, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neki.«  (Lukács 1, 36-45)

 Az amerikai jog is belefutott saját csapdájába akkor amikor egy gyermeket váró anya megölésével kapcsolatban kettős gyilkosságként értelmezte a helyzetet és hozott ítéletet a gyilkosra. 

Linek: 

http://abortusz.hu/

http://www.alfaszovetseg.hu/

https://40napazeletert.com/https://777blog.hu/2017/10/03/nemzetkozi-csures-csavaras-az-abortusz-korul/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155351014054652&set=a.10154533587979652.1073741843.598449651&type=3&theater

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com